Wipro Groene wand met planten

Brandveiligheid

Niet een onderwerp waar u misschien graag over nadenkt. Wel een belangrijk aspect wanneer het er op aan komt.  

Vanuit de overheid zijn er daarom diverse eisen en richtlijnen waaraan wanden en deuren moeten voldoen. Dit is vaak afhankelijk van de functie en plaats van de deur en de wand.  

Kunt u veilig wegkomen?

De meeste systeemwanden hebben een structuur van aluminium profielen. Een prachtig materiaal: licht van gewicht, uitstekend te bewerken en later ook weer goed te recyclen.
Aluminium heeft echter een smeltpunt van rond de 700 graden. Veel lager dan bij staal bijvoorbeeld. Bij een flinke brand zal daarom een standaard systeemwand al snel kromtrekken of instorten. Deuren willen hierdoor niet meer open, stukken wand belemmeren de doorgang, rook en hitte kunnen zich snel verspreiden. 

Onze overheid heeft daarom normen opgesteld waaraan wanden op specifieke plekken moeten voldoen. Vooral rondom vluchtwegen: gangen en trappenhuizen. Wandsystemen die hiervoor gebruikt worden dienen getest te worden in een daarvoor geschikt laboratorium. Deze wanden moeten officieel  gecertificeerd worden.

De meest bekende eisen zijn die van de zogenaamde 30- en 60 minuten brandwerende wanden.  

 

brandveilige wanden wipro

30 of 60 minuten brandwerend

 

Er zijn verschillende aspecten die zorgen voor een verhoogde brandwerendheid.
Grofweg zou je deze aspecten kunnen onderverdelen in:

– Materialen toepassen die zorgen voor een verkoelend effect
– Materialen toepassen die langer intact blijven
– Kieren en gaten dichten zodat rook- en branddoorslag wordt voorkomen
– Warmtedoorslag door geleiding voorkomen 

Gips heeft een koelende werking bij brand. Het gaat smelten en dit zorgt voor temperatuur verlagende effecten. Door een lagere temperatuur houden materialen langer stand. 

Omdat staal een veel hoger smeltpunt heeft dan aluminium wordt het vaak toegepast in brandwerende wandsystemen. De structuur van de wand blijft zo langer intact. De aanwezige mensen krijgen de tijd om te vluchten en de brandweer kan nog relatief veilig naar binnen. Een snelle uitbreiding van de brand wordt voorkomen.

Bij de bouw van een brandwerende wand worden alle naden zoveel mogelijk luchtdicht afgekit met speciale kit. Daarnaast komen er ‘vernuftige foefjes’ in de wanden en deuren die zorgen dat  kieren (bijvoorbeeld rond deuren) worden gedicht zodra er hitte ontstaat. Niet als bij een hittegolf de airco uitvalt. Wel als een ruimte een temperatuur van meer dan 200 graden bereikt. Speciale (schuim) strips zetten dan uit, waardoor alle kieren hermetisch worden afgesloten. Rook en hitte worden zo tegengehouden. Het doorslaan van een brand naar een aanpalende ruimte wordt zo vertraagd.

Waar een bovenbak normaal uit 1 deel zou bestaan is deze bij een brandwerende wand uit 2 delen (onderbroken) gemaakt. Dat geldt ook voor de muuraansluiting. Op deze manier wordt voorkomen dat de warmte vanuit de ene ruimte eenvoudig doorslaat naar de andere ruimte.

Ook glaswanden kunnen brandwerend worden gemaakt. Hiervoor krijgt het glas een speciale behandeling, zodat het gedurende langere tijd hogere temperaturen aankan. 

brandwerende systeemwand wipro

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op!

Vakantiesluiting 2024

WIPRO BV is vanwege vakantie gesloten in week 31, 32 en 33 (van 29 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024)

We wensen iedereen een fijne vakantie en vanaf maandag 19 augustus staan we weer voor jullie klaar!